specialist för fysikalisk vaskulär terapi BEMER

iHealth är en utrustning baserad på den traditionella chinesiska medicinen TCM. Med utrustningen kan man både mäta och behandla.

iHealth

A High Tech Accupuncture!

Med iHealth kan vi mäta energinivåerna i meridianerna, dvs analysera patientens energistatus.

Mätningar man gör med iHealth är - till skillnad från många andra mätinstrument - reproducerbara.

Kort fattat kan man beskriva iHealth som

"High Tech Accupuncture".

Vad kan man behandla med TCM / iHealth?


Behandlingen kan hjälpa vid akuta, kroniska och långvariga besvär.

Några exempel på behandlingsbara symptom är:

- allergier

- låg energi

- ärrvävnad

- borelia

- tarmdysfunktioner som t.ex. IBS

... i stort sett allt där man behöver återställa balansen i kroppen.

Hur går behandlingen till?

Först genomförs mätningar av energienivåerna i meridiansystemet.  

iHealth erbjuder ett flertal behandlingsmöjligheter för att återställa energibalansen, allt från ljus, magnetfält, likström, meridiankomplex, homeopatiska droppar eller globuli, m.m.