specialist för fysikalisk vaskulär terapi BEMER

Osteopati är en holistisk vetenskap, en filosofi och en konst

Osteopati är en manuell medicinsk behandlingsform som baseras på samma vetenskap som den konventionella skolmedicinen, dvs anatomi, fysiologi och patofysiologi.

Flera av dagens manuella terapier har sin ursprung i osteopatin.

Experience the art and science of osteopathy!